Biuletyn Informacji Publicznej
Publiczne Przedszkole nr 3 w Zduńskiej Woli

Organami przedszkola są:

  • dyrektor przedszkola
  • rada pedagogiczna
  • rada rodziców

Kompetencje przedszkola zostały określone w Statucie placówki.

Szukaj w tym dziale: