Biuletyn Informacji Publicznej
Publiczne Przedszkole nr 3 w Zduńskiej Woli

Publiczne Przedszkole nr 3 jest placówką publiczną.

Organem prowadzącym przedszkole jest Urząd Miasta Zduńska Wola.

Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratprium Oświaty w Łodzi, Delegatura w Sieradzu.

Szukaj w tym dziale: